Geloven

 • Planten en begieten in het leven van kinderen

Genade……..

Date: april 11, 2015 Author: Amanda Categories: Geloven, Uitgelicht 8

 
Op dit moment ben ik bezig met één van de Bijbelstudies die de Emmaus correspondentie school (ECS) aanbiedt.
Een leerzame cursus! Toen ik onderstaand stukje bestudeerde met mijn Bijbel erbij trof de waarheid over genade mij opnieuw.
Wat is genade groot en rijk!!
Eigenlijk niet te bevatten.
Ik vond het een bemoedigend stuk.
Het maakt mij stil, vol verwondering en oneindig dankbaar.
Ik hoop jou ook……….!
 
De stenen tafels van de wet
Het is leerzaam om te bedenken, dat de stenen tafels van de wet, samen met de gouden kruik met manna en de staf van Aäron die gebloeid had, bewaard werden in de ark van het getuigenis, onder het verzoendeksel (Hebreeën 9:4).
Dit zijn allemaal beelden van Christus.
 
Het verzoendeksel, waarop jaarlijks bloed gesprenkeld werd, bedekte de wet die zo vaak werd overtreden. Zo ziet God ons ‘in Christus’. Zijn bloed deed volkomen recht aan de gerechtigheid, waardoor Gods toorn gestild werd (Hebreeën 9:7). Maar Hij heeft ons verder niet aan ons lot overgelaten. De staf die gebloeid had, spreekt van Christus, die de dood heeft overwonnen. Hij wil het opstandingsleven in ons zichtbaar maken. Het manna spreekt van Christus, die in de aardse woestijn ons voedsel is. Dit is een schildering van ‘genade’. Waar wij niet in staat zijn om aan de eisen van Gods heiligheid te voldoen, doet Christus dat voor ons en in ons, als wij in gemeenschap met Hem leven (zie Kolossenzen 1:27).
 
Helaas zijn wij zo geneigd om deze heilige en rechtvaardige, maar ook dodelijke stenen tafels onder het verzoendeksel en het verzoenend bloed vandaan te halen. We dwingen onszelf en anderen om ze met veel inspanning na te volgen, waarbij de liefde voor en de gemeenschap met de Heere Jezus verwaarloosd worden.
 
Wat genade is
Genade is, dat God Zich over ons ontfermt en nieuw leven geeft, zonder daarbij rekening te houden met wat wij gedaan hebben of kunnen doen (Titus 3:4,5).
Genade is ook, dat mensen die van nature zondaren zijn, in Gods heerlijkheid zullen delen (1 Johannes 3:2; Efeze 2:7)!
Om ons zo’n grote redding te schenken, gaf Christus Zich op het kruis, toen wij nog goddelozen, zondaren en vijanden van God waren (Romeinen 5:8).
Daardoor is aan al Gods rechtvaardige eisen voldaan. Niet dóór ons, maar vóór ons!
 
Het doel van de genade
De genade bewerkt, dat we behouden worden (Efeze 2:8,9; Titus 2:11).
Dit houdt in, dat we alleen op basis van genade vergeving van zonden ontvangen hebben (Efeze 1:6,7) en gerechtvaardigd worden (Romeinen 3:24).
Door genade mogen we ‘staan’, dat houdt in, dat we er zeker van zijn dat we toegang tot God verkregen hebben (Romeinen 5:2).
 
grace
 
Maar Gods genade brengt niet alleen redding aan zondaren.
Ze voedt ook gelovigen op tot een godvruchtige levenswandel (Titus 2:12). Door het Woord van de genade werkt God Zelf in onze harten (Handelingen 20:32).
In het gebed mogen we naderen voor Gods genadetroon om hulp in ons dagelijks leven te verkrijgen (Hebreeën 4:16). Het leven uit Gods genade staat in de verwachting van de terugkeer van Jezus Christus (Titus 2:13). Dan zullen we delen in de erfenis, die door genade ons deel is (Titus 3:7).
 
Wat is deze genade volledig! Alles is erin besloten!
De genade redt, rechtvaardigt, bouwt op, maakt aangenaam voor God, verlost, vergeeft, geeft een erfenis en een positie voor Gods aangezicht, schenkt ons vrijmoedigheid om tot de troon van de genade te gaan om barmhartigheid en hulp te verkrijgen.
De genade leert ons, hoe we moeten leven en geeft ons een gezegende hoop!
 
We willen er nog eens op wijzen, dat de principes van de genade en de wet elkaar uitsluiten. Het is onmogelijk ze te combineren: ‘Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer’ (Romeinen 11:6). Als we door het houden van de wet proberen God te behagen, plaatsen we ons buiten de stroom van de genade (Romeinen 4:4,5; zie ook Galaten 3:1,18; 4:21-31; 5:1-6).
 
Tenslotte: ‘we zijn geen kinderen van een slavin’ (Galaten 4:31), levend onder een wet, die ons vlees moet beteugelen, maar ons juist prikkelt (vergelijk Romeinen 7:10).
Het principe van de genade werkt anders. Het is niet gericht op de beteugeling van het vlees, maar het schept door de gemeenschap met de Heere Jezus de mogelijkheid, dat de kracht van Gods Geest openbaar wordt.
 
‘Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen: zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei: Ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen, en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel’ (Hebreeën 12:18-24).
 
We hoeven de wet van de Sinaï niet te verdelen in een ‘morele’ en een ‘ceremoniële’ wet. De gelovige is tot een andere berg genaderd en leeft onder een ander principe.
Bunyan had het bij het rechte eind, toen hij zei:
 
‘De gelovige wordt door geloof in de Heere Jezus gehuld in een volmaakte en gezegende gerechtigheid, waarop de donder en de bliksem van de wet van Sinaï absoluut geen vat hebben. Dit is ‘de gerechtigheid van God zonder de wet’ (Romeinen 3:21).
 
Als je nog geen gelovige bent, wil je dan het terechte vonnis van de heilige en rechtvaardige wet, die ook jij geschonden hebt, aanvaarden?
‘Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God’ (Romeinen 3:23). In Christus kun je volmaakte, eeuwige redding vinden.
Want er staat geschreven: ‘Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig (behouden) worden’ (Romeinen 10:9). Alles heeft Hij voor jou volbracht: ‘Christus is het einde van de wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft’ (Romeinen 10:4 NBG).
 
 

Bron:
C you could try these out.I. Scofield, Het Woord van de waarheid recht snijden, les 6, deel 3.
Deze cursus wordt aangeboden door ECS

 
 
Nu ik hier zelf mee bezig ben denk ik na over de toepassing van genade tijdens het opvoeden.
Als je stilstaat bij wat je als christen allemaal door genade in Jezus Christus hebt mogen ontvangen….
Het is mijn verlangen dat uit te dragen en deze boodschap door te geven.
Denken jullie hier weleens over na of zijn jullie daar in het gezin al bewust mee bezig?
 
 
 
 
 

Tags: , , ,

8 Berichten: "Genade…….."

 1. Published by: Jessica Date: 13 april 2015

  Beantwoorden

  Wauw vooral het stukje:

  Helaas zijn wij zo geneigd om deze heilige en rechtvaardige, maar ook dodelijke stenen tafels onder het verzoendeksel en het verzoenend bloed vandaan te halen. We dwingen onszelf en anderen om ze met veel inspanning na te volgen, waarbij de liefde voor en de gemeenschap met de Heere Jezus verwaarloosd worden.

  Dat komt aan! Dit geeft zoveel herkenning, vooral van de pijn die dit kan veroorzaken bij geliefden of door geliefden.

  Ik ben heel erg bezig met de vraag hoe ik mijn kinderen kan opvoeden in die liefde, maar vind het erg moeilijk om dit in de praktijk te brengen vooral omdat het soms zo ingaat tegen alles wat ik geleerd heb!

  Dit geeft weer een extra zetje om mijn kinderen vooral liefdevol op te voeden!

  1. Published by: Amanda Date: 14 april 2015

   Mooi Jessica! Ja dat stukje vind ik zelf ook heel treffend. Als ouders hebben we aan de ene kant het gezag over onze kinderen gekregen en in die zin staan we boven hun, maar we staan ook naast hun. Net als hen zijn wij ook zondaars die zo de genade van God in Jezus Christus nodig hebben. Daarin kunnen we naast onze kinderen staan, hen begrijpen, meevoelen met hun strijd, struikelen en falen en hen wijzen op de genade die er is in Jezus Christus waar wij zelf ook uit putten en mogen leven. Heerlijk om je kinderen daarin voor te mogen gaan. Alles is niet dóór ons, maar vóór ons volbracht. We kunnen er niets aan toevoegen. Ik wens je veel zegen bij je opvoeding! Mooi ook om steeds je reacties (en reacties van anderen) te lezen en te weten dat er andere moeders zijn die vanuit hetzelfde verlangen willen opvoeden en zo tegen dezelfde dingen aanlopen. Dankjewel!

 2. Published by: Jedidja Date: 13 april 2015

  Beantwoorden

  Ik denk dat je hier echt veel van leert! Hoe doe je dat nou praktisch, zo’n cursus? Elke avond een stukje?

  1. Published by: Amanda Date: 14 april 2015

   Ik probeer er een aantal keer per week voor te gaan zitten. Het liefst overdag, want ’s avonds neem ik meestal niet zoveel meer op 😉
   Door de Bijbelteksten erbij te zoeken en aantekeningen te maken blijft het bij mij beter hangen en kan ik het gemakkelijk weer terughalen mocht er toch wat tijd tussen de ene en andere les zitten.
   Het is inderdaad leerzaam en doordat je gekoppeld wordt aan een mentor heb je toch een beetje een stok achter de deur. Doordat iemand anders tijd vrijmaakt om jouw antwoorden na te kijken heb ik niet snel de neiging om af te haken of uit te stellen.

 3. Published by: Ariëlla Date: 12 april 2015

  Beantwoorden

  Mooi om te lezen. Lijkt me een leerzame cursus, studie. Ja, ik ben daar ook best mee bezig: hoe draag ik dat uit op net niveau dat de kinderen het begrijpen.

  1. Published by: Amanda Date: 13 april 2015

   Ja blijft lastig, want het is voor jezelf soms al zo moeilijk te vatten en ik denk dat we het op aarde ook nooit helemaal kunnen vatten……

 4. Published by: Catharina Date: 11 april 2015

  Beantwoorden

  Mooi stuk! Genade is zó rijk! We hebben het er weleens over, maar ga het zeker meer belichten. Dank je wel!

  1. Published by: Amanda Date: 13 april 2015

   Fijn!

Verstuur bericht

*