Jezelf liefhebben ?

25 december 2019
4 minuten leestijd

 
Vorig jaar stuurde Nonky Blok mij een kort artikel.
Nonky was samen met haar man betrokken bij het zendingswerk van de Middernachtsroep.
Zelf was ik blij met de inhoud van haar artikel.
Ik vond en vind het nog steeds een belangrijk thema voor gelovigen van deze tijd.
Omdat het twee weken terug over de liefde ging
leek het mij leuk om met Nonky haar toestemming nu dit artikel te plaatsen.
Het gaat niet over God liefhebben, maar over jezelf liefhebben en eigenwaarde.
 

Sinds de komst van christelijke psychologie is dit ook in veel kerken een belangrijk thema geworden. Siegfried Woudstra schreef daar eerder een verhelderend artikel over met de titel: De verheerlijking van het individu in de gemeente/kerk
(klik op de titel om naar het artikel te gaan)

Het kan zijn dat je als lezer hier totaal andere gedachten over hebt.
Toch wil ik je uitnodigen om het eens te lezen en overdenken.
 
 

O, wat ben je mooi...

Het zelfbeeld verbeteren... Bevrijding of valstrik?
 
“Zowel in tijden van voorspoed als tegenspoed hebben mensen vaak twijfels over zichzelf.
Ze zijn bang niet aan de eisen te voldoen, niet geaccepteerd te worden of ze hebben verborgen schaamte-gevoelens.
Zowel in religieuze kringen als in de seculiere wereld worstelen mensen met problemen over zichzelf en hun identiteit.”

“De meesten van onze opvoedkundige experts, psychologen en counselors, zowel seculiere als christelijke, vertellen ons dat de vitale sleutel voor al deze gebieden in het leven de allerbelangrijkste eigenschap EIGENWAARDE is!”
“Hoe het ook onder woorden gebracht wordt, de gezamenlijke vijand, die bevochten moet worden, is “lage eigenwaarde” en de nadruk ligt altijd op het eigen ik.”
(citaten uit: ''Zelfbeeld verbeteren... bevrijding of valstrik?” Anita Simpson; Uitg. Werkgroep “Terug naar de Bijbel”, 2007)

Kort gezegd: De moderne psychologie leidt tot ik-gerichtheid: zelfontplooiing en zelfverwezenlijking en zelfhandhaving: voedsel voor het eigen IK.
Zijn we nog bereid om te zeggen: “Niet meer mijn IK maar Christus leeft in mij?”

Hoe weten we wat goed is en wat niet?
Ook in de christelijke gemeente is de invloed van de psychologie doorgedrongen.
Veel ideeën hebben een vroom jasje.

Bijvoorbeeld: "Je moet eerst jezelf liefhebben, want anders kan je je naaste niet liefhebben als jezelf". "Je bent waardevol voor God, want Hij gaf Zijn Zoon voor jou."

Dat klinkt goed, maar het volgende citaat toont aan waar de schoen wringt:

“Jezus Christus stierf niet aan het kruis, omdat je waardevol bent, maar omdat je zondig bent (1 Joh 4:10). ...
De Vader toonde Zijn liefde door Zijn geliefde Zoon op te offeren voor zondige mensen, zodat zij konden leven.....
In de navolging van Christus is er geen plaats voor zelfontplooiing, zelf-verwezenlijking, zelfhandhaving en autonomie. De Here Jezus zegt: “Want een ieder, die zijn leven zal willen behouden, zal het verliezen; maar een ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het vinden.” (Matth 16:25)”

 
Over dit onderwerp is nog heel veel te zeggen, bijvoorbeeld waar het ontwikkelde gevoel van eigenwaarde in de praktijk toe leidt (aan de hand van onderzoek). Maar ook, hoe kunnen we aan de hand van de Bijbel hulpverlening gestalte geven?
Maar ik wil het hierbij laten en verwijzen naar de volgende informatiebronnen:
 
• www.backtothebible.nl/Ned31.doc (1e citaat)
• Magazine B&O, december 2011, artikel: “De verheerlijking van het individu in de gemeen-te/kerk”, Siegfried Woudstra. (2e citaat)
 
• Het maandblad ''de Oogst'' heeft deze maand het thema: ''Hoe belangrijk ben ik?'' Klik hier om het magazine online te lezen.
Eigenliefde en zelfaanvaarding? Kritische beschouwingen aan de hand van de Bijbel, een uitgebreid artikel van Els Nannen
• Lezenswaardig beknopt boekje: “Feiten over Psychologie, zelfverwerkelijking en zelfhulp”, John Ankerberg & John Weldon. Uitgave: Middernachtsroep (www.middernachtsroep.nl) ; 4,-- euro.
 
Voor degenen die Engels lezen veel informatie op:
www.thebereancall.org staat veel informatie, bijv. “Psychology and the church”.
• De website van PychoHeresy Awareness Ministries met veel gratis e-boeken
 
 
Niet meer ik 3
 
 

Deel bericht :

6 comments on “Jezelf liefhebben ?”

 1. Dank je wel Amanda. Ik had het al eerder gelezen deze week en het heeft de hele week door mijn hoofd gespeeld. Dank je wel dat je hierover geschreven hebt. Ik ben op zoek naar een gezond bijbels zelfbeeld nu. Dat is moeilijker dan ik dacht. In ieder geval heeft Hij mij lief, in Christus. En mag ik Hem aanspreken als Abba, lieve Vader. Hij heeft mij niet lief omdat ik zo goed ben van binnen maar omdat Hijzelf liefde is.

  1. Ik sluit mij bij je aan Ariëlla.
   Als er in onszelf iets goeds zou zitten
   had Jezus niet hoeven komen.
   Hij kwam voor verloren mensen, zondaars.
   Dat vervult mij altijd met ontzag en dankbaarheid.
   Het zegt iets over de staat van ieder mens en het zegt iets over Hem:

   Genade, zo oneindig groot,
   dat ik, die’t niet verdien,
   het leven vond, want ik was dood
   en blind, maar nu kan ’k zien.

   Een link die ik nog heb toegevoegd is de website van psychoheresy-aware ministries.
   Ik heb niet alles van hen gelezen, maar wel het stuk Christ-Centered Ministry versus Problem-Centered Counseling.
   Dat vond ik zelf heel verhelderend evenals de andere links die genoemd worden in bovenstaand artikel.
   Maar je hebt gelijk Gods Woord onderzoeken kost tijd.
   We mogen weten en erop vertrouwen dat Hij een beloner is voor wie Hem zoeken.
   Dat Hij ons wil vasthouden en de weg wil wijzen.
   En wat is dat ook nodig.

 2. Mooi dat je hierover schrijft!
  Wij worden ook wel eens moe van dat hoge ik-gehalte;).
  Tim Keller heeft er ook een dun boekje over... bevrijd van jezelf.
  Ik heb het zelf niet, maar er bij een vriendin wel eens een poosje in gelezen. Ik vond het mooi toen wat ik las.

  Mooi & best gedurfd dat je hierover schrijft!

  1. Bedankt voor je reactie Petra. Je hebt gelijk dit is wel zo’n onderwerp waar verschillend over gedacht wordt. Je wilt niemand kwetsen of met je vinger gaan wijzen. Aan de andere kant lijkt het tegenwoordig ook wel of je bijna niks meer kan/mag zeggen. Terwijl ik geloof dat we juist in deze tijd elkaar vanuit liefde tot de Heer en elkaar scherp mogen houden. Het is voor mij bemoedigend om te lezen dat je het artikel hebt kunnen waarderen.

 3. Een interessant stuk! Ik ga er eens over nadenken over hoe dat in de hulpverlening werkt. Ik werk daar zelf in en herken veel in bovenstaande.

  1. Bedankt Voor je reactie Julia! Als je in de hulpverlening werkt geloof ik meteen dat je veel herkent. Enkele jaren terug werd ik er zelf ook mee geconfronteerd. Door mij erin te verdiepen heeft dat voor mij toen veel opgehelderd.
   Veel dingen bleken een Bijbels jasje te hebben wat het onderscheiden soms zo lastig maakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Bekijk ook