Is een mandala kleurplaat onschuldig?

9 april 2020
4 minuten leestijd

In de klas zie ik ze hangen: ingekleurde mandala's.
Dat sprak één van onze kinderen wel aan,
Hij kende de betekenis niet, omdat wij het er nooit over hebben gehad.
De mandala is best populair.
Ook in de (speelgoed)winkels kom je ze in alle soorten en maten tegen.

De vraag is of deze kleurplaat neutraal is.
Met neutraal bedoel ik zonder specifiek doel, achtergrond, betekenis en of bijbedoelingen.

Wat is een mandala:
Een mandala is een meditatiediagram (cirkel of veelhoek). Het woord mandala komt van het Sanskriet en betekent heilige of magische kring.

Sommige mandala’s beelden:

 • Indische goden af
 • andere magische symbolen
 • of Indische chakra’s.

Mandala’s zijn bedoeld om jou te helpen om je bewustzijn op één (middel)punt van leegte, rust en stilte te richten.
Op deze manier is de mandala ook opgebouwd.
De bedoeling is om jezelf los te maken van alles om je heen en zo langzaamaan in een toestand van ''trance'' raken.
De mandala is daarvoor een veelgebruikte oefening en therapie.
In oosterse godsdiensten is de mandala één van de methoden om in contact te treden met ‘de andere wereld', goden of godheden.

Toepassing:
Mandala's kun je tekenen, kleuren of dansen.
Tijdens het tekenen of kleuren is het de bedoeling dat innerlijke rust en concentratievermogen groeien.
Op deze manier kan een verbinding worden gelegd met het hogere ‘zelf’ of het ‘onbewuste’. Voor meer info en de toepassing klik hier of hier
Het mag duidelijk zijn dat de mandala met deze achtergrond en betekenis niet neutraal is.

Maar zo pas ik de Mandala niet toe!
Tijdens mijn Pabo opleiding kwam ik voor het eerst in aanraking met de mandala (kleurplaten). Als ik in gesprek ging kreeg ik vaak antwoorden als:

 • Ach dat zoek ik er helemaal niet achter.
 • Als het helpt om kinderen rustig te krijgen dan is dat mooi meegenomen.
 • Het zijn gewoon leuke kleurplaten, meer niet.
 • Je mag toch het goede uit andere godsdiensten nemen?

Maar ten diepste gaat het daar niet om.
Het gaat erom wat Gods gedachten zijn over methoden uit oosterse godsdiensten.
In de Bijbel kunnen we Gods gedachten leren kennen:

 • Dat licht niets gemeenschappelijks heeft met de duisternis (1 Joh 1:5-7)
 • De duisternis en wat daarbij hoort te ontmaskeren (Ef 5:12)
 • Er geen deel aan hebben (o.a. Deut 18:9-14, Ef 5:12)
 • Wat duisternis (krom) is zoals een Mandala, een middel om in contact te komen met geesten mogen we niet tot licht (recht) maken. Dat je het dus voor gaat stellen als een mooie kleurplaat. (Jes 5:20)
 • In de Bijbel lezen we hoe gelovigen die God liefhebben juist radicaal afrekenden met alles wat bij andere godsdiensten hoort (o.a. Hand 19:18,19)

Maar Ik zoek er niets achter
Iemand kan een boeddhabeeld in zijn huis hebben om te mediteren en iemand kan het in huis hebben omdat hij of zij het mooi vindt.
Daar zit verschil in, maar er is geen verschil in waar het beeld voor staat.
Of je er nu wel of niet betekenis aan toekent verandert niks aan waar een boeddhabeeld voor staat.
Zo is het ook met de mandala.
Het is en blijft een middel om in contact te treden met de geesteswereld.
Een religieus symbool van oosterse godsdiensten.
Of je er nu iets achter zoekt of niet.
Met die wetenschap gaat het er ook om wat iets voor een ander kan betekenen
en daarmee het getuigenis dat je als christen naar buiten toe uitdraagt.

Omdat de mandala een religieus symbool is uit oosterse godsdiensten en door mensen wordt toegepast om contact te leggen met de geestelijke wereld zeggen wij er zelf thuis NEE tegen.

icoon

Volg Thuisgeloven nu ook op Facebook en blijf op de hoogte!

Deel bericht :

24 comments on “Is een mandala kleurplaat onschuldig?”

 1. Ik vind, ik denk, God zou....
  Als christen wil ik weten wat het Woord van God, de Bijbel over onderwerpen zegt. Zo staat er bijvoorbeeld in (Romeinen 1), dat iedereen uit de natuur op kan maken dat God bestaat. Ook het moslimmeisje in het Midden Oosten.

  Eenmaal aan de andere kant gezeten en daardoor een confrontatie met de duisternis, houd ik mij verre ervan.

  En dat brengt een heerlijk, vredige gemoedstoestand met zich mee. Jezus is tenslotte de Vredevorst.

  Geen vrede op aarde, maar in mensen die zich aan God gegeven hebben.

  Leef ik om de Bijbel aan mijn denken aan te passen of pas ik mij aan de Bijbel aan.

  Bij dat laatste komt er inzicht en mandela ik niet mee.

 2. Hallo. Graag hoor ik hoe u aankijkt tegen zentangelen. Ligt dat op dezelfde lijn als de mandala?
  Het woord “zen” klinkt niet prettig. Maar zelf zoek ik er toch niets achter. Wel wil ik niets doen wat niet past bij het volgen van Jezus, vandaar mijn vraag.

  1. Bedankt voor je vraag. Mooi dat je schrijft dat je niets wilt doen wat niet past bij het volgen van Jezus.

   Hoewel ik niet geloof dat het tekenen van patronen en figuurtjes verkeerd is, vind ik dit met zentangelen een iets ander verhaal. Dit is namelijk een techniek die het tekenen en mediteren combineert. Het wordt ook wel meditatief tekenen genoemd. Zentangelen heeft een duidelijke oorsprong en doel. Calligrafe Maria Thomas en meditatie-monnik Rick Roberts ontwikkelden deze techniek n.a.v. een spirituele ervaring die Maria opdeed. Maria was bezig met het kalligraferen van letters die zij inspireerde op het werk van Keltische monniken. Zij kwam uit een soort trance ervaring toen Rick haar werkruimte binnenliep en haar aansprak. Deze ervaring omschreef Maria als vrijheid, totale ontspanning en volkomen focus. Vanuit deze ervaring ontwikkelden zij samen het zentangelen. Zentangelen wordt door sommige ook gepraktiseerd om gesloten deuren te openen om zo tot bepaalde 'verborgen' kennis en ervaringen te komen. Het woordje ‘zen’ verwijst naar de Japanse vorm van het Boeddhisme. Hierin wordt naar leegte, wijsheid en stilte gezocht, zoals Boeddha dat ook deed. In die zin heeft het veel raakvlakken met het tekenen van mandala's.

   Hoewel er niks verkeerds is met tekenen en dat als ontspannen bezigheid kan worden ervaren, past het zentangelen niet bij het christelijke geloof. Als Gods kinderen mogen we, wanneer we vermoeid en belast zijn, tot Jezus komen voor ware rust (Mat 11:28,29).

 3. Hoi Amanda, je komt erg bang over voor alles wat niet met de Here God te maken heeft.

  Dat is mijn grootste raadsel betreffende Christenen.

  Waarom zijn jullie zo bang voor alles als jullie zo overtuigd zijn van de enige echte waarheid. Hij beschermt je toch tegen alles.

  De mensen die in andere religies geloven, zeggen allemaal precies hetzelfde over hun God.

  Wie heeft er gelijk?

  Mandala’s een duistere invloed?
  Hoe kan die invloed invloed hebben op een Christen die de enige echte God als beschermer heeft?

  De God die alles geschapen heeft, die de oppermachtige alles bezielende geest heeft?

  Ik zou me nergens meer zorgen over maken als ik in die God zou geloven. Waar maak je je druk om.

  Als je, aangezien je in een van de vele Goden gelooft die de mensheid heeft verzonnen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten was geboren en opgegroeid was je Moslima geweest.

  Dus tja, ik denk dat je je niet zo druk moet maken om een kleur plaat. Of mogen Christenen wel een kleur plaat van bv een kerststal inkleuren?

  Mvg Bjorn

  1. Hallo Bjorn,

   Ik wil op een paar punten ingaan. Je schrijft: ''Waarom zijn jullie zo bang voor alles als jullie zo overtuigd zijn van de enige echte waarheid. Hij beschermt je toch tegen alles.''
   Ik kan niet voor anderen spreken, maar zelf ben ik niet bang. Ik wil wel mijn verantwoordelijkheid dragen. Wanneer ik bijvoorbeeld 120 km per uur op een weg rijdt waar ik 60 mag, hoef ik dan niet te vrezen voor een ongeluk of boete, omdat God mij wel tegen alles beschermt? Zo werkt het natuurlijk niet, ik word opgeroepen om te onderzoeken wat God behaagt en daar mag en wil ik naar handelen. Niet uit angst, maar uit liefde voor Hem.

   Verder schrijft je ''De mensen die in andere religies geloven, zeggen allemaal precies hetzelfde over hun God.''
   Het christendom is het enige geloof waar God Zelf naar beneden kwam en wij niet omhoog hoeven te klimmen. Wij hoeven onze redding niet zelf te bewerken of verdienen. Dat kunnen we ook niet. Jezus heeft door Zijn sterven en opstanding alles volbracht. Het initiatief van deze redding ligt bij God. Daarmee onderscheidt het christendom zich van alle andere religies. Het is dus niet mogelijk dat alles wat over de God van de Bijbel gezegd kan worden ook over een andere god of religie gezegd kan worden. Het christendom is uniek.

   Tot slot schrijf je ''Als je, aangezien je in een van de vele Goden gelooft die de mensheid heeft verzonnen, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten was geboren en opgegroeid was je Moslima geweest.'' Ook dit is een aanname. Je gaat er ten onrechte van uit dat de God van de Bijbel één van de vele goden is die mensen hebben verzonnen. Het voert te ver door om dit, op deze plek, verder toe te lichten. Het is ook een aanname dat ik Moslima zou zijn geweest wanneer ik in het Midden-oosten was geboren. Wanneer iemand met de Islam is opgegroeid kan God de ogen openen wanneer diegene de boodschap van het Evangelie hoort. Vandaag de dag komen moslims nog steeds tot geloof. Zij bekeren zich tot Jezus Christus, De Weg, De Waarheid en Het Leven en zij betalen daar een hoge prijs voor. Betalen zij die prijs voor iets wat niet waar is? Gelukkig niet! Daarom is het zo belangrijk voor gelovigen om deze boodschap te delen met anderen en ons uit te strekken naar die mensen die nog nooit van Jezus hebben gehoord.

   Ik hoop dat ik hiermee je vragen en opmerkingen een beetje heb kunnen beantwoorden.

 4. Dank je wel voor je duidelijke artikel. Je ziet nu veel gehaakte mandala's, ik vind ze er prachtig uitzien, maar toch maar niet in huis halen, geef de duisternis geen enkele kans in je leven. Nogmaals dank je wel en Gods zegen, Hij alleen geeft rust en vrede.

  1. Dankjewel voor je reactie en wat fijn om te lezen dat het artikel behulpzaam was. Jij ook Gods zegen toegewenst.

 5. De dualiteit spat er een beetje vanaf helaas. In de Bijbel kunnen we Gods gedachten leren kennen: Nee je leert kennen hoe mensen de wereld interpreteren, weliswaar wijze mensen die veel van Jezus hebben geleerd, een wijze man die net als Mohammed, Buddha of welke geprezen hogerbewust persoon/entiteit dan ook dualiteit, dus het creëeren van tweedeling tegen wil gaan. Mens zijn staat op 1, dus niet denken in grenzen, voorbijgaan aan interpretaties. Tekst is tekst, altijd subjectief en onderhevig aan de context en interpretaties het denkkader van de schrijver. Alle citaten uit de bijbel haalt u in wezen uit de context en kunnen dus ook op verschillende manier geïnterpreteerd worden. Neem bijvoorbeeld Hand 18 19 19: 18: "En velen dergenen, die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigende hun daden. 19 Velen ook dergenen, die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen, en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid; en berekenden de waarde derzelve, en bevonden vijftig duizend zilveren penningen." Zij kregen hier 50 duizend zilveren penningen voor, dus werden rijkelijk 'beloond' voor het ontzien van andere gelovige boeken. Was het hen niet om de hebzucht te doen, juist hetgeen waar Jezus tegen preekt en probeert dit stuk dat niet JUIST aan te kaarten. De juiste manier van omgaan met die boeken was juist zoeken naar de overeenkomsten en zoeken naar een dialoog hierover. Niks ligt vast, cultuur niet, religie niet en de mens niet. Kritisch blijven is de sleutel, meditatie kan daarbij helpen, dus ook mandala's. Ik geloof in Jezus, de Jezus die verder reikt dan puur dat wat geschreven staat (niet eens door hem zelf). Het vasthouden aan 1 perspectief is juist de oorsprong van veel ellende in de wereld want dat weerhoudt dialoog en dat probeert hij in veel mooie bewoordingen juist te vertellen, net als veel Oosterse geloven, Islam of wat dan ook: kijk naar die overeenkomsten ipv verschillen.

  1. Hallo Marijn, Je schrijft dat je Jezus ziet zoals Mohammed en Buddha oftewel een geprezen hogerbewust persoon. Verder schrijf je dat de mens op nummer 1 staat en dat we in de Bijbel Gods gedachten niet kunnen leren kennen. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik vanuit dat oogpunt jouw zienswijze en opmerkingen begrijp. Ik deel ze niet, Jezus zei: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij (Johannes 14:6). Daarmee plaatst Hij Zichzelf niet op één lijn met andere mensen die geleefd hebben, Hij sluit daarmee andere wegen tot God de Vader ook uit. Dat is een smalle weg, maar ook daar schrijft de Bijbel over. Nogmaals ik begrijp jou vanuit datgene wat jij belijdt te geloven. Groetjes Amanda
   ps.: Het stuk uit Handelingen 19 wat je aanhaalt daarin staat niet dat zij vijftigduizend zilverstukken kregen!!!!! Als je goed leest, lees je dat zij deze boeken ter waarde van vijftigduizend zilveren penningen verbrandden. Deze boeken die verbrand waren hadden dus samen een waarde van vijftigduizend zilveren penningen (er staat ''en men berekende de waarde ervan'' en dus niet: ''zij kregen de waarde ervan'')

  1. Hallo Helena,
   Allereerst is je reactie nooit verwijderd. Als iemand voor het eerst op de website reageert moet ik vanuit de website de reactie goedkeuren. Dit is een beveiliging om spamreacties tegen te gaan.
   Omdat ik niet iedere dag op de website zit kan het zijn dat het 1 of meerdere dagen duurt voordat de reactie gelezen wordt, ik het kan goedkeuren en reageren.

   Nu je andere opmerking. Ik snap dat 'Indische' verwarrend kan zijn maar in principe is het correct Nederlands. Zoals je o.a. op de website die jezelf hebt gedeeld kunt lezen "Met Indische mensen kunnen ook mensen uit India bedoeld zijn".
   Daarnaast kun je Indische mandala's intypen en dan zul je ook veel hits krijgen. Overigens in Indonesië zelf vind je ook mandala's.

   Verder zul je in mijn teksten hier en daar zeker taal en spellingsfouten kunnen vinden, maar wat dat te maken heeft met overtuigd zijn van eigen gelijk snap ik niet helemaal.....

 6. Met Indische goden bedoel je hier Indiase goden. Als je dan zo overtuigd bent van je eigen gelijk, geef dan alles de juiste benaming.

 7. Een 'niet mandala' kleurplaat voor volwassenen is ook gebaseerd op patronen en herhalen en hebben hetzelfde effect als mandala's kleuren. Of een tekening gemaakt mbv spirograaf, zelfde verhaal. Persoonlijk denk ik dat God het graag zou hebben dat we kunnen ontspannen door ervoor te gaan zitten en al doende ons hoofd leeg te maken zodat we ruimte krijgen in ons hoofd voor nuttige dingen. Ik neurie uit Johannes de Heer of luister klassieke muziek als ik zit te freubelen/kleuren (ja ja, ook Mandala's) of tijdens het koken/huishouden werk. One can also overdo it... Ik houd er niet van dat wij mensen de Bijbel interpreteren als een boek waar in staat wat wel en niet mag. Geen mandala's kleuren, op zondag geen auto rijden, rokken moeten dragen, hoedje op naar de kerk, ijsje eten op zondag. Allemaal interpretaties door ons zelf bedacht. Staat nergens. Gedraag je naar een ander toe zoals je zelf benaderd wilt worden en help elkaar. Dat is liefde, God's liefde en bovenal Zijn belangrijkste les.

  1. Hallo Margriet,
   Bedankt voor je open en eerlijke reactie.
   Niet iedere cirkelvormige afbeelding is direct een mandala, dan zouden we ook geen bloemen in kunnen kleuren. Aan de andere kant zijn er ook veel kleurplaten waar mandala’s in zijn verwerkt, maar niet mandala wordt genoemd. Daarom heb ik geprobeerd uit te leggen wat een mandala is.
   Ik geloof dat als we onszelf aan Jezus Christus hebben overgegeven wij Hem ook 100 % toebehoren, omdat Hij voor ons hele wezen heeft betaald met Zijn kostbaar bloed. Dit inclusief onze gedachten, gevoelens, ons lichaam, maar ook hoe wij omgaan met onze tijd, hobby's en ontspanning.
   Ik zie de Bijbel niet slechts als een boek waarin staat wat wel en niet mag, maar als Gods levende Woord, wat scherp en krachtig is, een bron vol van wijsheid. Gods Woord wil ook vandaag Zijn kinderen de weg door het leven wijzen en ons leren hoe wij een leven kunnen leiden wat God behaagt en Hem de eer geeft. Wij krijgen dan ook de opdracht om de dingen die op ons afkomen te toetsen en te beproeven wat God welbehaaglijk is.
   Zelf vind ik het altijd fijn als ik ergens op gewezen wordt, dat helpt mij om scherp te blijven (niet dat je het misschien overal precies mee eens bent), maar je hebt elkaar nodig.
   Om die reden heb ik ook de reden waarom wij geen mandala kleurplaten tekenen/kleuren in liefde met andere gelovigen willen delen.
   Een ieder is natuurlijk vrij wat hij/zij daarmee doet!
   Groetjes Amanda

 8. Dankje voor je artikel! Het is verademend dat iemand de dingen zo recht voor zijn raap zegt. Niet zo voorzichtig van: haal het goede er maar uit, ook dat kan God zegenen. Nee, gewoon van: dit staat in de Bijbel, dus God wil het niet. Klaar. Super!

  1. Bedankt voor je reactie. Het is waar ''haal het goede er maar uit'' wordt vaak gebruikt om diverse zaken met een verkeerde bron te rechtvaardigen.
   Het is een listig, maar niet Bijbels argument.

 9. Bedankt voor je uitgebreide reactie, Amanda. Je weet er echt veel van! Nu ik weet dat het zo is, ga ik daar beter opletten. Jurkje gaat echt de deur uit... Omdat we van Christus zijn! En dat is toch ook een ere- teken, he? Super bedankt!

  1. Wat fijn om te lezen Els! Bijzonder ook. En ja wij zijn van Christus wat heerlijk om dat steeds te mogen beseffen.
   Bedankt dat je de moeite hebt genomen om nog even te reageren.

 10. Ehm, oké. Ik wist het wel maar deed er niets mee. Dank je wel voor het schrijven van deze duidelijke post.

  1. Bedankt voor je reactie. Het is voor mij fijn om te weten hoe een post met zo'n onderwerp wordt ontvangen door lezers,
   dus ik ben blij dat je de moeite hebt genomen om te reageren.

 11. Gelijk een vraagje. Pas had ik een jurkje aan van designal. Toen zei iemand dat ook tegen mij dat dat mandala's zijn. Weet jij hoe dat zit?

  1. Hoi Els,

   Bedankt voor je reactie. Het klopt dat het merk Desigual in haar ontwerpen gebruikmaakt van oosterse prints en mandala’s.
   Als je op google Desiguel in combinatie met mandala intypt kom je hun producten (van kleding t/m tafellakens) tegen waarop mandala’s zijn afgebeeld en dit staat er dan ook bij.
   Klik hier voor een voorbeeld waar je kunt lezen dat de mandala die Desiguel heeft gebruikt gebaseerd is op een boeddhistische mandala.

   Ik denk dat het goed is de context te beseffen.
   De mandala staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een grote vloedgolf aan oosterse invloeden in onze huidige maatschappij.
   Voormalig natuurarts Ruud van der Ven noemt dit: ‘’een maatschappijbrede verschuiving in het denken richting het oosterse holisme’’.
   Je ziet dit terug in films, games, levenshouding, kleding, ontwerpen, woonaccessoires (neem bijv. de vele afgodsbeeldjes) therapieën, reclame folders enz.
   Kijk alleen al hoe vaak je bijv. het woordje Zen (= een vorm van boeddhisme) tegenkomt.
   Eigenlijk is het zo om ons heen dat we er langzaam aan gewend raken en daar geen oog meer voor hebben.
   Het wordt ‘’normaal’’.
   Zelf geloof ik dat dit bij christenen niet het geval moet zijn. Het is goed om steeds te beseffen dat wij niet van deze wereld zijn. Dat mag ook blijken in datgene waarvan je gebruik maakt.
   Natuurlijk moet iedereen voor zichzelf bepalen waar hij/zij de grens trekt.

   Het is een uitgebreid antwoord geworden, maar ik hoop dat je er wat aan hebt!

   Hartelijke groetjes,

   Amanda

 12. Helemaal met je eens!
  En dus gebruiken we ze hier niet. Ik gebruik wel kleurboeken voor volwassen. Werkt t zelfde.... Wordt je ook rustig van en daardoor zet je even alles van je af...tenminste bij mij dan...

  1. Hoi Ilse, dankjewel voor je reactie.
   Je hebt gelijk er zijn nog zoveel andere leuke alternatieven waarbij het gewoon gaat om het kleuren, de bezigheid zelf.

   Je hebt alleen nu ook zentangle (ook wel creatief tekenen genoemd). Het is ontwikkeld door o.a een meditatiemonnik.
   Deze vorm is verweven met het Boeddhisme. Kijk voor meer info op deze website http://www.rejoicenow.nl/page/creatief-tekenen
   Zentangle en de mandala tref je soms ook samen aan dan heet het zendala. http://tekenpraktijkdeinnerlijkewereld.blogspot.nl/p/zentangle.html
   Dat maakt het soms lastig onderscheiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Bekijk ook