The Passion (1)

14 april 2022
3 minuten leestijd

Vorig jaar was het Passion spektakel hier in het noorden van Nederland.
Onze oudste zoon hoorde daarover op school en vroeg wat The Passion was en of wij daar ook heen gingen.
Diezelfde vraag kreeg ik ook van iemand anders.
Zij was enthousiast over The Passion en baalde dat ze er niet heen kon.

Zelf zie ik bij The Passion dat het lijden van de Heere Jezus m.b.v. popmuziek, film en ongelovige artiesten tot een evenement wordt gemaakt.
Wat ik mis is eerbied en ernst, maar boven alles de boodschap van het Evangelie.
Paulus mocht het Evangelie aan de heidenen verkondigen.
Hij kreeg van Jezus Zelf deze opdracht:
Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij (Hand 26:18).
Paulus verkondigde de heidenen dat zij: tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering (Hand 26:20).
Dit is het Evangelie waarvan Paulus aan de Romeinen schrijft dat het een kracht van God is tot behoud voor een ieder die geloofd (Rom 1:16).
De boodschap van het kruis is een aanstoot voor de Joden en de heidenen een dwaasheid (1 Kor 1:21-23).
Bij The Passion zie je dat dit kruis als ereteken door de stad wordt gedragen.
Iedereen kan meelopen, gelovig, van alles wat gelovig, niet gelovig, iedereen voelt zich er prettig bij en kan zich erin vinden.
En dat laatste is precies wat er niet klopt.
De boodschap is aangepast aan de smaak van de wereld.
Dat wordt ''toegankelijk'' genoemd, maar er wordt niet beseft dat het Evangelie daarmee zijn inhoud heeft verloren en dus ook zijn kracht.
Dat vind ik een ernstige zaak.

Begrijp mij niet verkeerd, ik ben ervan overtuigd dat er gelovigen zijn die net als ik in alle oprechtheid de Heer willen volgen en dienen en The Passion als hoogtepunt beleven.
Dat maakt het voor mij lastig uitleggen. Ik wil niet dat mijn antwoord op de vraag die ander veroordeeld.
Toch mogen we onze kinderen leren datgene wat op hen afkomt te toetsen. Ook als die andere broeder of zuster daar enthousiast over is. Daarbij is het niet nodig anderen die het anders zien daarover te bekritiseren.
Het gaat (in dit geval) om The Passion zelf.
Welke keuzes je als gelovige maakt of welk standpunt je inneemt als zo'n vraag op je afkomt en op grond waarvan je dat doet.

Zaken waarover onder christenen verschillend gedacht kan worden kunnen ''gevoelig'' liggen, maar dit is geen reden om het onderwerp uit de weg te gaan. Zeker niet als kinderen daarmee geconfronteerd worden en daar gerichte vragen over hebben. Ook kinderen mogen leren dat hun ja of nee, grond en houvast mag vinden in het Woord van God.

Daarom is het belangrijk een antwoord op zo'n vraag vanuit Gods Woord zelf te geven. Wat zegt de Bijbel over de Heere God en de Heere Jezus? Wat gebeurde daar nu eigenlijk zo'n 2000 jaar geleden? Hoe wil God dat wij met Hem en de boodschap van het Evangelie omgaan en deze aan ongelovigen communiceren?
Wat doet The Passion met deze heilsgeschiedenis.............

Deel bericht :

17 comments on “The Passion (1)”

 1. ‘’ De apostel Paulus spreekt in Galaten 1:6-9 over de vervloeking van degenen die een ander evangelie brengen daar er geen ander is. Paulus spreekt over degenen die u ontroeren en het Evangelie van Christus willen verkeren. Dat is nu juist wat er gebeurt bij 'The Passion'. Het speelt allemaal in op gevoel en emotie. Wat zegt de apostel vervolgens in vers 8: "Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt." In Filippenzen (wat Hilda hierboven noemde) gaat het over heel iets anders, namelijk dat er predikers van Christus waren die de rechtzinnige (Bijbelse) leer verkondigden maar dat ze in hun hart beladen waren met nijd en twist tegen Paulus bijvoorbeeld vanwege afgunst. Waar verblijdde Paulus zich dan in? De kanttekening schrijven bij Filippenzen 1:18: Namelijk niet alleen dat Christus in der waarheid gepredikt wordt, maar ook dat Hij van deze anderen, hoewel met geen oprecht gemoed, immers gepredikt, en Zijn leer tot zaligheid der mensen door hen alzo verbreid wordt. Wat in Leeuwarden vertoond is, en ook de eerdere keren, is inderdaad één grote show zoals Sam de Visser zei, maar dan wel één grote goddeloze vertoning waarbij het Woord van God als een toneelscript wordt gezien en Gods daden worden nagespeeld. Degenen die zich hiermee inlaten en dit organiseren vallen onder de vervloeking zoals de apostel Paulus in Galaten 1 proclameert...’’

 2. Dit jaar hebben mijn man en ik voor het eerst de Passion gekeken op tv. Ik had er eigenlijk al jaren een oordeel over zonder dat ik het gezien had. Dat kan natuurlijk niet. Ik moet zeggen dat ik het niet weer hoef te zien. Wij hebben een heel ander beeld van Jezus dan dat er op tv gespeeld wordt. Dat beeld wil ik graag vasthouden. Daarom zou ik er met mijn kinderen niet naar kijken (ze zijn nog jong en vragen er nu zelf nog niet om). Ik moet wel zeggen dat er niet erg veel van de bijbel afgeweken werd qua verhaallijn. Wel door alle zang en toneel maakt het dat het verhaal heel anders gebracht wordt. Dat de mensenmassa schreeuwt dat Jezus gekruisigd moet worden vond ik ook erg. Hebben we niks geleerd van het verhaal in de bijbel? Ik kan me niet voorstellen dat iemand tot geloof komt door het zien van dit toneelstuk. Maar ik hoop en bid dat het tegendeel waar mag blijken te zijn. Toch ligt er een enorme kloof tussen de tv show en het ware geloof. Is die te overbruggen voor iemand door de show tot geloof komt?
  Dank je wel voor deze mooie blog!

  1. Dankjewel voor je reactie Julia, ik vind dat je het mooi hebt verwoord. Ook dat je het zelf (of in ieder geval een stukje) moet hebben gezien voordat je er iets over kunt zeggen.

 3. Ik ben ieder jaar dankbaar voor The Passion op de tv.Mijn broers die helaas niet meer naar de kerk gaan met hun gezin kijken allemaal samen met hun gezin naar The Passion.Mijn gebed is voor hun en alle andere mensen die christelijk opgevoed zijn maar er "niets"meer aan doen,dat de Heilige Geest hun aanraakt en iets wat in hun gepland is in hun kindertijd wakker maakt!

  1. Bedankt voor je reactie Margreeth.
   Helaas heb ik zelf veel tegenovergestelde vruchten gezien.
   Wel deel ik je verlangen en gebed, dat zij die het van huis uit hebben meegekregen en er niks mee doen de ogen geopend mogen worden.

 4. Aangepast aan de smaak van de wereld, dat vind ik mooi gezegd en erg passend! Ik heb er even voorbij geflitst, maar het roept bij mij een sterke afkeer op.
  Toch vind ik het moeilijk om te verwoorden waar die afkeer vandaan komt. Je blog helpt daarbij, dank!

 5. Zo erg, heel veel mensen die achter de Passion aan gaan maar de historische Jezus niet in hun hart sluiten. Als schapen zonder Herder.

 6. Aan de ene kant ben ik het helemaal met je eens. Mis je de diepgang en het benadrukken dat het een keuze van eeuwig leven of eeuwig dood is...

  Aan de andere kant heeft het me vorig jaar, toen ik t voor t eerst zag, heel erg geraakt...

  Hgr. Hilda

  1. Dankjewel voor je reactie Hilda, waardeer ik zeker.
   Ik heb vorig jaar ook een gedeelte gezien.
   Of iets raakt vind ik zelf in zulke zaken altijd een onbetrouwbare maatstaf.
   Afgezien van het feit dat een BN’er Gods Zoon naspeelt en de bezwaren die ik heb genoemd, geloof ik dat je ook mag kijken naar de vruchten van het Passion gebeuren zelf. Na The Passion (en je kunt alle reacties en recensies erop nalezen) wordt er niet gesproken over het Evangelie, maar hoe goed de acteer en zangprestaties al dan niet waren en welke indruk de show (dus niet het Evangelie) maakte.

   Daarnaast heb ik meegemaakt dat mensen door The Passion een ‘’ander’’ evangelie zijn gaan geloven.
   The Passion leerde hun het volgende:
   Het maakt niet uit wat of in wie je gelooft, want Jezus stierf uit liefde voor iedereen en daarom maakt het niet uit of je God, Allah of ‘’iets’’ noemt. Van Jezus (Zijn geschiedenis) kunnen we, naast andere ‘’goede’’ leraars, ook leren.
   Daarom kan ook iedereen meelopen in de stoet en zich erin vinden.

   The Passion bewees hen het volgende: iedereen kan ervan genieten, eventueel Jezus wat eer geven en daarbij je eigen (on)geloof hebben.
   Afgezien wat iemand ervan vindt zijn dit geen ‘’goede’’ vruchten............. Ik vind dat best wel ernstig.

   Hartelijke groet, Amanda

  2. De vraag is: Is Jezus verkondigd?

   Filippenzen1: 15-18
   Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid; en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden.

   Jezus heeft zelf ook nog zo'n uitspraak tegen zijn discipelen als ze Hem waarschuwen dat er sommigen zijn die het evangelie anders vertellen. Hij antwoord daarop dat Jezus wel verkondigd wordt en dat het daarom draait.

   Het hele Passion gebeuren zou ik zelf nooit op deze manier neerzetten. Maar ik probeer mild te zijn, en geen oordeel te vellen. In die openheid kan ik het zien en ook op waarde schatten.

  3. Ja ik begrijp dat we hier beide anders in staan. Zelf is het ook niet mijn bedoeling een oordeel te vellen, maar ik wil wel kijken naar wat er met de lijdensgeschiedenis wordt gedaan
   en dat doet mij verdriet.
   Ook de vruchten van The Passion. Ik heb dat gezien bij mensen die ik liefheb................
   Over de motivatie waarom dit allemaal zo wordt neergezet kan ik niet oordelen. Zelf denk ik aan de woorden van Paulus aan Timotheüs (2 Tim 4:3,4).
   Paulus streed er altijd voor dat de boodschap van Evangelie bewaard zou blijven (o.a. Gal 1:6-10)
   Ik zie dit helaas niet bij The Passion. Daarom kijk ik hier denk ik zelf heel anders tegenaan, maar dat is hoe ik er in sta en het is niet mijn bedoeling iemand anders te overtuigen dat ook zo te zien.

 7. De Passion meemaken, dat kan. Om Hem huilen tijdens de Passion, kan ook.

  Maar geloven dat het mijn zonden zijn, die Hij droeg is wat anders. Ik wil geen na-maak Jezus voor ogen hebben als ik daaraan denk. Ik wil de Passion niet zien. Ik wil Jezus zien met de ogen van mijn geloof. Want Jezus zei: "Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en toch zullen geloofd hebben."

  Focus op Hem, die in de hemel is. Ver boven heel het Passion-gebeuren. En toch zo dichtbij: in ieder van ons.

  1. Dankjewel Mirjam. Ik heb inderdaad lang getwijfeld of ik deze post wel of niet zou plaatsen. Misschien toch goed om af en toe te doen, want je wordt best vaak geconfronteerd met onderwerpen waar gelovigen onderling zo verschillend over kunnen denken. Dan is de vraag hoe ga je daarmee om en hoe communiceer je dat naar je kinderen met behoud van respect voor die ander die het anders ziet. Lastige zaken soms.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Bekijk ook