Over Thuisgeloven

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen op de website van Thuisgeloven!

De naam Thuisgeloven bestaat uit twee woorden: thuis en geloven, want geloven begint in de eerste plaats thuis. Toch zijn er ook andere plekken waar je het geloof in de harten van kinderen en jongeren kunt planten en begieten.

Thuisgeloven wil iedereen die een bijdrage levert aan de geloofsontwikkeling, ondersteunen en inspireren door Bijbellessen, tips en ideeën te delen. Maar ook door producten te ontwikkelen die op een positieve manier bijdragen aan de geloofsontwikkeling.

Het is onze missie om de boodschap van de Bijbel, dichtbij het hart van kinderen en jongeren te brengen. Zodat zij zich samen met ons, door zich in liefde aan de waarheid te houden, in alles steeds dichter naar de Heere Jezus toe mogen groeien (Efeze 4:15)  .

De waarheid is Gods Woord en vinden we opgeschreven in de Bijbel.
Het is onze richtsnoer, een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (Psalm 119:105).
Ondanks moeilijkheden die we onderweg tegen kunnen komen mogen we door Zijn genade groeien.

Dus  dan is noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien. 1 Kor 3:7

Amanda