Bijbelles: Jezus geopenbaard

23 december 2021
4 minuten leestijd

Doel: Kinderen ontdekken dat de Heere Jezus al in het begin van de Bijbel verborgen aanwezig is. Gebeurtenissen en verhalen uit het Oude Testament wijzen naar Zijn komst en Zijn dienstwerk op aarde.

Voorbereiding:

Maak van tevoren deze ster, klik hier voor uitleg hoe je dat doet. Ik koos voor 9 papieren boterhamzakjes, maar 7, 8 of 10 kan ook. Zorg ervoor dat je het dicht en openvouwen van de papieren ster al een keer hebt gedaan, zodat je weet hoe dat gaat. Gebruik als je de papieren ster uitvouwt een paperclipje om de twee uiteinden aan elkaar te verbinden, zodat je deze ook weer gemakkelijk los kunt maken en in kunt klappen.

Het oude en het nieuwe testament

Vraag aan de kinderen of zij weten wat het verschil is tussen het Oude Testament en het nieuwe Testament. Weten de kinderen waar het Oude testament mee begint? En weten ze waar het nieuwe Testament mee begint?

Een pijl die wijst naar...........

Pas in het nieuwe testament lezen we over de geboorte van de Heere Jezus. Dan komt Hij als mens naar deze aarde. Betekent dit dat we de Heere Jezus in het Oude testament niet tegenkomen? Gelukkig wel, want de Bijbel is één boek. Het oude en het nieuwe testament horen bij elkaar. De Heere Jezus is verborgen aanwezig in het Oude testament. Laat de in elkaar gevouwen ster in de vorm van een pijl zien. Praat over de functie van een pijl. Een pijl wijst ergens naar en wil je aandacht ergens op richten. Het laat je zien welke kant je op moet gaan.

Leg uit dat heel veel verhalen en gebeurtenissen waarover je kunt lezen in het Oude Testament functioneren als een pijl. En dat deze pijl in veel verhalen naar de Heere Jezus wijst, naar Wie Hij is, wat Hij doet en nog zal doen en waarom Hij komt.

Bespreek verschillende voorbeelden met elkaar. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Izaak, hij verwijst naar de Heere Jezus als de Zoon die geofferd wordt (Gen 22)
  • De 'Heere' Die Mozes aanspoorde, was Christus (Hebreeën 11:26).
  • In het paaslam vinden we de verwijzing naar het volmaakte Lam Gods: de Heere Jezus (Ex 12, Joh 1:29, 36)
  • In de persoon en taken van de hogepriester (Lev 16) vinden we de verwijzing naar de volmaakte Hogepriester (Heb 2:17)
  • In het verhaal van Ruth zien we Boaz optreden als Losser. Hierin is Boaz een type van de Heere Jezus als losser.
  • In de Messiaanse Psalmen wordt gesproken over Wie Jezus is en wat Zijn werk op aarde zal zijn: Psalm 2, 8, 16, 22, 45, 69, 89, 109, 110, 118)
  • Spreuken en Prediker laten zien dat Jezus de Wijsheid van God is.
  • Jesaja 9:5 openbaart de namen van de Heere Jezus
  • En nog zoveel meer!

Verborgen, maar geopenbaard !

Wie Jezus is, is dus verborgen aanwezig in het Oude Testament. Toen Hij naar wereld kwam werd het openbaar, zichtbaar voor de mensen. Terwijl je dit zegt open je voorzichtig de pijl (ster) en vouwt deze helemaal uit, zodat de ster tevoorschijn komt met daarin de namen geschreven. In Jezus worden beloften uit het oude testament vervuld. In Jezus wordt God Zelf aan ons geopenbaard. Op Instagram heb ik een filmpje geplaatst waar je kunt zien hoe dat gaat.

Bespreek de komende week één voor één een naam die je hebt opgeschreven. Zoek de Bijbeltekst erbij  en bespreek met elkaar wat je daarover leest in het oude testament en hoe dit in het nieuwe testament is geopenbaard.

Doen:

Maak een ster met  de namen en of eigenschappen van de Heere Jezus die in het Oude testament verborgen aanwezig waren en met Zijn komst naar de aarde zijn gemaakt

sluit af

Zing                                      
Namen van God (kinderopwekking 167)

Creatief                              
Maak meer sterren in verschillende groottes en knip er hoekjes uit voor een  mooi effect. Je kunt ervoor kiezen op iedere ster eigenschappen of namen van de Heere Jezus te schrijven of je doet dit alleen bij de grootste ster

Deel bericht :

One comment on “Bijbelles: Jezus geopenbaard”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Bekijk ook